شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود

نیکو در گفتگو با آنا: شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود دبیر کل پویش ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم گفت: شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود. محمود نیکو در گفتگو با خبرنگار حوزه‌ علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در خصوص پویش و نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم […]

نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم برگزار می‌شود

پویش و نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم از بیست و پنجم تا بیست و هشتم شهریور ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دبیرخانه پویش ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم با هدف معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، ایجاد هویت ایرانی اسلامی، […]