شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود

نیکو در گفتگو با آنا: شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود دبیر کل پویش ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم گفت: شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود. محمود نیکو در گفتگو با خبرنگار حوزه‌ علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در خصوص پویش و نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم […]