فناوری‌های دانش‌بنیان در مسیر اشتغال مردمی قرار می‌گیرد

فناوری‌های دانش‌بنیان در مسیر اشتغال مردمی قرار می‌گیرد نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم شهریورماه برگزار می‌شود. فناوری‌های دانش‌بنیان در مسیر اشتغال مردمی قرار می‌گیرد به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، نخستین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم برگزار می‌شود. این نمایشگاه برای ارائه محصولات خدمات فناوری راهبردی، فناوری‌های مردمی در […]

شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود

نیکو در گفتگو با آنا: شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود دبیر کل پویش ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم گفت: شبکه مروجین فناوری‌های راهبردی در کشور راه‌اندازی می‌شود. محمود نیکو در گفتگو با خبرنگار حوزه‌ علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در خصوص پویش و نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش‌بنیان و مردم […]